Ngắm Trung thu này, lại nhớ về một Trung thu xưa 10:38

Ngắm Trung thu này, lại nhớ về một Trung thu xưa

Tết Trung thu đã là DI SẢN VĂN HÓA TINH THẦN không chỉ với cộng đồng mà với bất kỳ một ai, đã có dịp trải nghiệm, cảm nhận ở tháng ngày tuổi thơ hay khi đã lớn lên, đều mang những giá trị ...