default-thumb-voh-radio-podcast

Ngành học bạn đang chọn tương lai có việc làm không?

Nếu một người không thích công việc của mình thì chắc chắn họ sẽ không có sự đầu tư, không sáng tạo trong công việc và không có khát vọng vươn lên. Những người tài năng thường không chấp nhận chọn công việc mang tính ổn định mà mình thật sự không yêu thích.

09:00 GMT+7, Thứ Hai, 10/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
297200Chia sẻ