default-thumb-voh-radio-podcast

Nghệ sỹ Hoài Linh: Tâm tư của một "dân chợ cầu Muối"

"Thằng Mắm, con Muối" là một vở kịch hay của nghệ sỹ Hoài Linh. Trên bước chân lang thang những ngày kiếm tìm tư liệu cho Từ Điển Sài Gòn, chúng tôi chợt nhớ đến vở kịch này, bốc máy gọi Hoài Linh, và đầu dây bên kia anh bắt máy...

11:00 GMT+7, Thứ Hai, 02/1/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
33400Chia sẻ
(VOH Podcast) Từ Điển Sài Gòn - Ngày hôm nay, Hạ Tuyên mời luôn một anh chân chợ Cầu Mối ghé qua Từ Điển Sài Gòn để bàn chuyện này với quý vị chơi, nói đùa thôi. Thưa quý vị, giọng vừa rồi chắc quý vị đã nhận ra rồi. Nghệ sĩ Việt Hương và Hoài Linh Đây là một vở kịch hay bởi vì sau đó khi mà nói tới chân chợ Cầu Muối, cầu Ông Lãnh thì ta lại nhớ tới vở kịch này "Thằng Mắm, con Muối".