default-thumb-voh-radio-podcast

Nghỉ việc để "làm con cái toàn thời gian"

Những người khác cho biết khái niệm “con cái toàn thời gian” bắt nguồn từ thuật ngữ “những bà nội trợ toàn thời gian” và nói thêm: “Nếu được đánh giá trên thị trường lao động, con gái sẽ được trả cao hơn 4.000 nhân dân tệ. Hơn nữa, việc các bà nội trợ toàn thời gian nhận lương tháng riêng là điều tương đối hiếm"

19:30 GMT+7, Thứ Hai, 22/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
35800Chia sẻ