default-thumb-voh-radio-podcast

Người nổi tiếng toàn sướng? - Hashtag Hôm Nay

Khi mà sự nghiệp, hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ còn gắn liền với bối cảnh văn hóa xã hội nhất định thì không thể xem nhẹ những chuẩn mực mà xã hội đó quy định và công chúng ở xã hội đó đòi hỏi. Người hâm mộ ngày nay khi yêu thương thì cũng rất nhiều nhưng họ cũng rất tỉnh táo. Nghệ sĩ nhiều người hâm mộ ư? Do khán giả mà ra. Nghệ sĩ tài năng ư? Do khán giả đánh giá. Nghệ sĩ có hành động phản cảm ư? Chính khán giả sẽ đồng thuận đưa xuống bức tượng thần họ từng dựng lên.

13:39 GMT+7, Thứ Hai, 06/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
71901Chia sẻ