Người trẻ: Ngủ quên trên chiến thắng hay Tự tin với chính mình.

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, đừng vì một lần vấp ngã mà ngại bước tiếp, vì mỗi người sẽ trưởng thành, tự tin hơn sau mỗi chiến thắng và cả những thất bại.

10:08 GMT+7, Thứ Hai, 24/10/2022
324901Chia sẻ