#25: Nhà in Nguyễn Văn Của 06:01

#25: Nhà in Nguyễn Văn Của

Theo lời của những người nghiên cứu về lịch sử SG, ông Nguyễn Văn Của, cùng với người thầy là ông Đinh Thái Sơn, là những người tiên phong về ngành in ấn của SG.

Nội dung chính
VOH Podcast - Trong quyển “Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca” (NXB. Đinh Thái Sơn, Sài Gòn, 1909), nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam Nguyễn Liên Phong đã mô tả đoạn đầu đường Catinat (sau đổi tên thành Tự Do, và Đồng Khởi ngày nay) vào đầu thế kỷ 20 như sau:

"Nhứt là đường Ca-ti-na, Hai bên lầu các, phố nhà phân minh ... Nhà in, nhà thuộc, nhà chà. Nhà hàng ăn ngủ với nhà lạc son".

Cái nhà in đó, chính là nhà in nên cuốn sách trên, cũng là toà nhà mà chúng ta đang nói tới ở đây. Câu chuyện có liên quan đến một toà nhà lớn ở đường Nguyễn Du.
Hiện thêmẨn bớt