default-thumb-voh-radio-podcast

Nhà văn Sơn Nam: “Những góc đời riêng lạ” và “Đi và ghi nhớ”

iới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng các di sản văn học mà nhà văn Sơn Nam đã để lại cho hậu thế, đặc biệt có những chia sẻ từ nhà báo Nguyễn Trọng Chức- nguyên là thư ký tòa soạn báo Tuổi trẻ cuối tuần

09:00 GMT+7, Thứ Năm, 31/8/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
359000Chia sẻ