#22: Những chiếc nơ vàng trên đường Tôn Đức Thắng 11:54

#22: Những chiếc nơ vàng trên đường Tôn Đức Thắng

Người dân thành phố đều biết rằng, hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng sẽ bị đốn hàng loạt để xây cầu Ba Son. Đây là một hiện thực đã được ghi lại, như lịch sử, như tình yêu.

Nội dung chính
VOH Podcast - Câu chuyện về cái ngày bất đồ, từng cái cây trên đường Tôn Đức Thắng đều được gắn một chiếc nơ vàng. Đây đơn thuần là công chuyện của nhà chức trách, hay một cách tưởng tiếc ngậm ngùi lãng mạn của ai đó chăng?
Hiện thêmẨn bớt