default-thumb-voh-radio-podcast

Những đứa con hòa bình nghĩ về tương lai

Vai trò của thế hệ trẻ, công dân trẻ chúng ta được gửi gắm, kỳ vọng sẽ tiếp tục có được những thành quả trên tất cả những lĩnh vực mà người trẻ đang có mặt với dấu ấn sức trẻ và sự nhiệt thành chung tay góp sức…

10:00 GMT+7, Thứ Tư, 10/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
159600Chia sẻ