default-thumb-voh-radio-podcast

Nuôi con ở đâu tốn kém nhất thế giới ?

Phụ huynh trên toàn thế giới đều phải đối mặt với chi phí lớn để nuôi con. Tuy nhiên, một số quốc gia lại đặc biệt tốn kém hơn, với chi phí cho trẻ em chiếm đến 40% thu nhập của gia đình.

19:33 GMT+7, Chủ Nhật, 07/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
53601Chia sẻ