default-thumb-voh-radio-podcast

Ôn lại tình cảm và thị huấn thiêng liêng của Bác Hồ dành cho phụ nữ Việt Nam nhân dịp 8/3

Những lời chỉ dạy, quan tâm của Người đối với phụ nữ từ khi ra đi tìm đường cứu nước, cho đến những lời di chúc để lại trước lúc đi xa, đều thể hiện tình cảm cao quý, lòng yêu mến và đánh giá cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Đó vừa là tình cảm, vừa là huấn thị thiêng liêng mà Bác dành cho phụ nữ Việt Nam.

09:00 GMT+7, Thứ Tư, 08/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
135600Chia sẻ