default-thumb-voh-radio-podcast

Phí làm mẹ là 40 USD cho một giờ

Khi vợ chồng bà Nina Keneally - một nhà sản xuất sân khấu, tư vấn phục hồi chức năng, 71 tuổi có 2 người con trai, 34 và 36 tuổi - chuyển từ Connecticut đến Bushwick, Brooklyn, bà phát hiện ra rằng thanh niên tại khu vực này thường tìm tới bà để xin lời khuyên về nhiều vấn đề trong cuộc sống.

19:40 GMT+7, Thứ Năm, 18/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
10700Chia sẻ