default-thumb-voh-radio-podcast

Rèn luyện kỹ năng ra quyết định hiệu quả có thực sự cần thiết ?

2. Có thể thấy cuộc sống bao gồm rất nhiều quyết định và những lựa chọn, đây là một trong những chìa khóa cho sự thành công của mỗi cá nhân khi biết cách đưa ra quyết định tốt, vậy việc đưa ra quyết định tốt có thể mang lại những lợi ích gì cho chúng ta ?

09:00 GMT+7, Thứ Bảy, 10/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
21200Chia sẻ