Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau 07:19

Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau

Những người chúng ta yêu thương, những người từng thề hẹn sẽ đi cùng chúng ta cả cuộc đời…lắm lúc lại tìm ra những hướng đi mới, tương lai mới – nơi họ không còn cần chúng ta đồng hành...

Nội dung chính
VOH Podcast - Sẽ không chúc người hạnh phúc. Bởi nếu phải cầu chúc, có lẽ hạnh phúc ấy không còn tồn tại từ lâu.

Thay vì cầu chúc hạnh phúc, hãy mạnh mẽ khẳng định rằng chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau thôi. Đôi khi, mỗi người có một quá trình riêng trong việc tìm kiếm hạnh phúc cá nhân. Chúng ta cần thấu hiểu rằng mối quan hệ không phải lúc nào cũng đồng điệu với quá trình này.

Hạnh phúc là một trạng thái tinh thần cá nhân, và mối quan hệ là một phần của cuộc sống. Chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc bên ngoài mối quan hệ hoặc thậm chí trong quá trình mối quan hệ tan vỡ.

Vậy nên, hãy tự mình xây dựng hạnh phúc của mình, và nếu một ngày bạn phải bước ra khỏi mối quan hệ không còn phù hợp, đừng sợ hãi. Hãy nhớ rằng cuộc sống còn nhiều cơ hội và hạnh phúc hơn bạn tưởng.
Hiện thêmẨn bớt