default-thumb-voh-radio-podcast

Shark Hưng: Bài học từ thất bại - Doanh Nhân Kể #2

Talkshow Doanh nhân kể là một chương trình mà các vị doanh nhân có cơ hội trải lòng nhằm rút ra các câu chuyện ý nghĩa, bài học kinh nghiệm, phẩm chất cần có trong lĩnh vực kinh doanh.

11:53 GMT+7, Thứ Hai, 28/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
295700Chia sẻ
Khi doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh và thể hiện bản lĩnh trên thị trường quốc tế, góp phần phát triển kinh tế đất nước thì bản lĩnh doanh nhân càng được bộ lộ rõ nét. Liệu rằng An và Tịnh là những điều cần có của doanh nhân? Tất cả sẽ có trong tập Podcast đầu tiên với khách mời: ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Cen Group.