Sỏi mật và phương pháp điều trị 01:43

Sỏi mật và phương pháp điều trị

Đối với sỏi mật, sẽ có những phương pháp nào để chữa trị bệnh?