Sỏi túi mật – Nguyên nhân hình thành 03:10

Sỏi túi mật – Nguyên nhân hình thành

Sỏi túi mật ở Việt Nam chiếm (8-10% dân số) triệu chứng ban đầu khá mơ hồ, phát hiện thông qua khám định kì hoặc soi. Hãy tìm hiểu cụ thể hơn về căn bệnh này.