Sống là chính mình mới là hạnh phúc 12:18

Sống là chính mình mới là hạnh phúc

Được sống thật với chính mình là một niềm hạnh phúc và điều đó càng ý nghĩa hơn vạn lần khi họ được gia đình, bạn bè, người thân đón nhận.