Sự nhầm lẫn giữa: Mỡ máu và chất béo trong máu 04:46

Sự nhầm lẫn giữa: Mỡ máu và chất béo trong máu

Khi nhắc đến mỡ máu và chất béo trong máu nhiều người vẫn nghĩ nó là một vì có thành phần cholesterol. Vậy để hiểu rõ sự nhầm lẫn này nguyên do từ đâu? Lời giải đáp sẽ có trong tập podcast lần này.