default-thumb-voh-radio-podcast

Áo Dài - Ngôn ngữ từ Việt Phục! - Di Sản Văn Hóa Việt Nam

Áo dài. Đó không chỉ là áo, mà là tiếng nói của thiếu nữ bên trong bạn. Là nói về nữ tính và sự dịu dàng. Là lời nhắc bạn đi chậm lại, duyên dáng hơn, tươi cười hơn. Là lời nhắc bạn, tóc dài hơn, vén tóc mai thường xuyên  hơn.

09:00 GMT+7, Thứ Tư, 08/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
50300Chia sẻ