default-thumb-voh-radio-podcast

Học tập Bác: Thầy Vương Hữu Thuận Thành - Tâm huyết với nghề, tận tâm với thiếu niên là tấm gương sáng cho học sinh noi theo

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị trấn Bảy Ngàn; Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Nàng Mau là những tấm gương đẹp

21:00 GMT+7, Thứ Ba, 20/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
18500Chia sẻ