default-thumb-voh-radio-podcast

Thực hư người vợ nhận được tiền bồi thường cho 25 năm rửa bát - Góc Gia Đình

Ngày nay có nhiều kiểu vợ chồng: Kiểu tài chính, kiểu “giữ kẽ”, kiểu bình đẳng, thậm chí “thống trị” một cực hay lệ thuộc… Nhưng kiểu hôn nhân hoàn hảo nhất chính là người này hòa nhập hoàn toàn vào thế giới của người kia.Ngày nay có nhiều kiểu vợ chồng: Kiểu tài chính, kiểu “giữ kẽ”, kiểu bình đẳng, thậm chí “thống trị” một cực hay lệ thuộc… Nhưng kiểu hôn nhân hoàn hảo nhất chính là người này hòa nhập hoàn toàn vào thế giới của người kia.

20:11 GMT+7, Thứ Năm, 09/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
31101Chia sẻ