default-thumb-voh-radio-podcast

Thực hư về từ khoá #Fake Work

Fake work" là khái niệm mô tả các nhân viên công nghệ được trả lương cao gấp đôi, dù họ chỉ tới văn phòng và nghỉ ngơi, chờ đợi "quyền lựa chọn cổ phiếu" để kiếm một khoản tài sản trước khi rời công ty.

09:50 GMT+7, Thứ Tư, 29/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
23400Chia sẻ