default-thumb-voh-radio-podcast

Tiếng Việt: 'Căn cước' văn hóa dân tộc

Nước ta hội nhập với thế giới, cần biết thêm ngoại ngữ, nhưng không xâm phạm tiếng Việt và văn hóa dân tộc.

09:30 GMT+7, Thứ Bảy, 08/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
12301Chia sẻ
VOH Podcast - Không thể phủ nhận, nước ta đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới, nên sự xâm nhập của các hình thức văn hóa và ngôn ngữ từ nước ngoài là điều tất yếu. Mỗi người nên biết thêm một vài ngoại ngữ là cần thiết để mở thêm một cánh cửa của văn hóa, nhưng không vì thế mà ngụy biện, cổ xúy cho việc sử dụng ngôn ngữ tiếng lóng, hay sự “phá cách” tiếng Việt một cách tùy tiện vô lối.
Mới nhất