default-thumb-voh-radio-podcast

Tìm hiểu tháng ba mùa hoa gạo và các trò chơi truyền thống của nước ta

Như vậy là chúng ta đã bước vào tháng 3 – tháng của mùa hoa gạo và nghi lễ và trò chơi Kéo co ở Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là hồ sơ di sản đa quốc gia đầu tiên mà Việt Nam tham gia đệ trình và được UNESCO ghi danh.

09:00 GMT+7, Thứ Năm, 09/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
130101Chia sẻ