default-thumb-voh-radio-podcast

Tọa đàm ứng dụng chatGPT của các chuyên gia

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), gần đây là sự ra đời của ChatGPT đã tạo nên "cơn sốt" toàn cầu và hiện là chủ đề thảo luận, nghiên cứu tại nhiều quốc gia và doanh nghiệp.

12:00 GMT+7, Thứ Hai, 04/9/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
323101Chia sẻ