TPHCM tận dụng Nghị quyết 98 để phát triển kinh tế xanh 05:00

TPHCM tận dụng Nghị quyết 98 để phát triển kinh tế xanh

TPHCM cần tận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 để khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xanh, sản phẩm xanh, nhất là các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.