Trả lời phỏng vấn sao để xin được việc?

Một cuộc phỏng vấn xin việc thành công là tổng hòa của rất nhiều yếu tố, từ hình thức đến nội dung. Nhiều người trước khi tìm được một công việc phù hợp đã phải trải qua nhiều lần phỏng vấn xin việc, và không ít lần thất bại.

15:13 GMT+7, Thứ Ba, 18/10/2022
294200Chia sẻ