Trưa 28/9: Nhiều quận trung tâm TPHCM và TP Thủ Đức bị cắt nước 03:54

Trưa 28/9: Nhiều quận trung tâm TPHCM và TP Thủ Đức bị cắt nước

Nhiều quận trung tâm TPHCM và TP Thủ Đức bị cắt nước 2 ngày cuối tuần; Triệt xóa sới bạc ẩn mình sau bãi giữ xe ở TPHCM và các thông tin khác