default-thumb-voh-radio-podcast

TS. Dương Văn Thịnh: "Sáng tạo trong công nghệ là điểm sáng doanh nhân"

Công nghệ có thể hỗ trợ tối đa chứ không thể nào tự mình vận hành để cho kết quả tốt nhất chỉ có sáng tạo mới là yếu tố quyết định

12:00 GMT+7, Thứ Tư, 23/8/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
62410Chia sẻ
“Điểm sáng của những doanh nhân thành đạt tại thời điểm hiện nay trong thế giới công nghệ đó là tính sáng tạo.” Sáng tạo để có thể biết sẽ sử dụng công nghệ gì, phương pháp gì, cho những ai để tạo ra hiệu quả nhất định. Bởi vì công nghệ chỉ có thể hỗ trợ tối đa chứ không thể nào tự mình vận hành với nhau để cho kết quả tốt nhất.