Tu bổ và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải 11:23

Tu bổ và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải tại TP.Đà Nẵng đang đứng trước cuộc phục hồi lớn chưa từng có nhằm tu bổ, phục dựng thành cổ tròn 200 năm tuổi này được chuẩn xác nhất