default-thumb-voh-radio-podcast

Tục chơi câu đối - Vẻ Đẹp Tiếng Nước Tôi

Tục chơi câu đối tuy đã có từ xưa, nhưng cho đến nay hầu như vẫn còn giữ được tính thời sự của nó. Nhất là những gia đình mà truyền thống dân tộc vốn là “mã di truyền” khắc vào tâm khảm họ. Và đặc biệt là các báo xuân, dường như đã trở thành “luật bất thành văn”, luôn có những câu đối Tết tạo cảm giác ấm áp trong mùa xuân mới.

14:00 GMT+7, Thứ Sáu, 03/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
129400Chia sẻ