default-thumb-voh-radio-podcast

Tục thờ Mẫu ở Nam bộ: Di sản văn hóa từ giá trị tâm linh

Khi người Việt vào khai phá vùng đất Nam bộ, tín ngưỡng thờ Mẫu có nguồn cội từ quê cha đất tổ được các lưu dân mang vào Nam bộ vẫn tiếp tục một dòng chảy sâu rộng. Hầu khắp các tỉnh Nam bộ, nơi nào cũng có điện thờ Mẫu hoặc gian thờ Mẫu.

09:00 GMT+7, Thứ Năm, 08/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
491101Chia sẻ
VOH Podcast - Tín ngưỡng thờ Mẫu là một phần của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, có nguồn gốc từ thời Tiền sử và đã tồn tại hàng ngàn năm. Ban đầu, người Việt thờ các thần linh thiên nhiên và tín ngưỡng thờ nữ thần rất phát triển trong xã hội mẫu hệ. Qua quá trình phát triển văn hóa, tín ngưỡng thờ mẹ thiên nhiên đã kết hợp với các tôn giáo khác để trở thành một tín ngưỡng bản địa riêng của Việt Nam. Tín ngưỡng thờ Mẫu được thực hành và phân bố rộng rãi ở nhiều địa phương của Việt Nam như Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Nó phản ánh tâm hồn và sức sống mãnh liệt của người Việt, và luôn tương thích với các hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Tín ngưỡng thờ Mẫu luôn gắn bó và dung hòa với các tôn giáo và tín ngưỡng khác, tạo sự tương đồng và đa dạng văn hóa. Tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, đề cao lòng tự hào dân tộc và gắn kết cộng đồng. Nó cũng thừa nhận sự tương đồng và tôn trọng đa dạng văn hóa. Đối với người dân Việt Nam, Đạo Mẫu là niềm tin thiêng liêng, là sức mạnh gắn kết cộng đồng và là điểm tựa tinh thần giúp vượt qua mọi khó khăn và thách thức của lịch sử. Vào năm 2016, UNESCO đã công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Điều này lại một lần nữa khẳng định giá trị không thể phủ nhận của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống của người Việt.