default-thumb-voh-radio-podcast

Vốn đầu tư mạo hiểm là gì? - Hashtag Hôm Nay

Vốn mạo hiểm là sự cung cấp tài chính chủ yếu dành cho các công ty khởi nghiệp (CTKN) và doanh nghiệp nhỏ mà nhà đầu tư tin rằng có tiềm năng phát triển dài hạn.

12:51 GMT+7, Thứ Sáu, 17/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
30300Chia sẻ