Vượt qua số phận sau nhiều mất mát 07:48

Vượt qua số phận sau nhiều mất mát

Mỗi lần đối diện với sự mất mát, nếu mãi ôm lấy những ký ức từng có trong quá khứ, thì cuộc sống cũng chẳng thể tiến về phía trước, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp hơn trong tương lai.