Xét nghiệm mỡ máu: Khi nào và bao lâu một lần? 05:29

Xét nghiệm mỡ máu: Khi nào và bao lâu một lần?

Khi nào mình nên đi xét nghiệm mỡ máu, nếu như ở nhà mình có người thân bị bệnh huyết áp. Vậy tần xuất lặp lại bao lâu thì mình nên đi xét nghiệm việc này 1 lần?