default-thumb-voh-radio-podcast
15:01

"Đờn ca hoa lá" là Di sản Văn hóa thế giới

Đến khi tới miền Nam, tiếng đờn của miền Trung được thay đổi tiếp tục một số bài bản, tuy mang cùng một tên. Cái bản chất phóng khoáng của con người miền Nam, nếp sống tại miền Nam, khiến cho các bài bản không y khuôn như bản gốc.