default-thumb-voh-radio-podcast
07:01

Làm gì để có được tư duy sáng tạo – “Chuẩn” của phẩm chất trẻ hiện nay?

Bạn có muốn trở thành một người tư duy sáng tạo? Không phải như nhiều người vẫn nghĩ rằng sáng tạo thuộc về bản năng của con người, bạn có thể rèn luyện và phát triển khả năng tư duy sáng tạo.