default-thumb-voh-radio-podcast
17:33

Nhớ những mùa trăng đi chân trần, rước đèn lồng tự chế

Nhớ ngày xưa, mỗi lần gần đến trung thu đám trẻ con trong xόm nhộn nhịp, háo hức lắm, cùng bày ra đủ thứ vật dụng thu lượm được như lon sữa, lon bia, để chế ra đủ kiểu đѐn chơi trăng, rước đi khắp xóm.