default-thumb-voh-radio-podcast
06:17

Sống với người không hiểu mình mới là cô đơn nhất

Hãy mở cửa trái tim và tìm kiếm những mối quan hệ đích thực, nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu và cảm xúc thật sự. Cuộc sống không chỉ là việc tồn tại, mà còn là việc chia sẻ cùng nhau.