default-thumb-voh-radio-podcast
22:16

CEO Nguyễn Công Bình: Năng đoạn kim cương là tự mài giũa chính mình

CEO Nguyễn Công Bình: "Kim cương là thứ cứng nhất trong tự nhiên, chỉ có nó mới có thể cắt được chính mình. Năng đoạn kim cương tức là tự cắt gọt mài giũa chính bản thân mình"
default-thumb-voh-radio-podcast
24:06

CEO Nguyễn Công Bình: Triết lý cân bằng việc làm giàu

default-thumb-voh-radio-podcast
21:02

CEO Nguyễn Công Bình: Tiên phong nền giáo dục và phát triển cá nhân

default-thumb-voh-radio-podcast
22:14

CEO Miti.vn: "Nắm bắt nhu cầu giới trẻ là thách thức lớn"

default-thumb-voh-radio-podcast
20:05

CEO Miti.vn và câu chuyện của "cha đẻ" cặp siêu nhẹ

default-thumb-voh-radio-podcast
14:46

CEO Trần Văn Thắng: "Trước khi làm việc lớn, hãy làm việc nhỏ trước"

default-thumb-voh-radio-podcast
19:45

CEO Trần Văn Thắng: Doanh nhân mang giá trị Việt ra thế giới

default-thumb-voh-radio-podcast
21:45

CEO nhựa Đại Đồng Tiến: Quá trình tìm con đường riêng

default-thumb-voh-radio-podcast
22:06

CEO nhựa Đại Đồng Tiến: "Khách hàng của tôi là người tiêu dùng cuối"

default-thumb-voh-radio-podcast
20:38

CEO nhựa Đại Đồng Tiến: "Tự mình chịu trách nhiệm về cuộc đời mình"

default-thumb-voh-radio-podcast
24:11

CEO nhựa Đại Đồng Tiến: Chuyển giao trách nhiệm điều hành doanh nghiệp

default-thumb-voh-radio-podcast
14:19

Tọa đàm ứng dụng ChatGPT về sự khác biệt giữa các doanh nghiệp

default-thumb-voh-radio-podcast
22:09

Tọa đàm ứng dụng chatGPT của các chuyên gia

default-thumb-voh-radio-podcast
15:34

Trí tuệ nhân tạo (AI) - Thách thức và cơ hội

default-thumb-voh-radio-podcast
26:56

Trí tuệ nhân tạo (AI): Điểm mới cho kinh doanh, sản xuất

default-thumb-voh-radio-podcast
22:39

CEO Kevin Nguyễn Kiên Trì: Làm thế nào để Business Coaching hiệu quả?

default-thumb-voh-radio-podcast
23:02

CEO Kevin Nguyễn Kiên Trì: Doanh nghiệp nào cần Business Coaching?

default-thumb-voh-radio-podcast
22:41

CEO Kevin Nguyễn Kiên Trì: Business Coaching mang giá trị gì cho doanh nghiệp?

default-thumb-voh-radio-podcast
21:42

CEO Kevin Nguyễn Kiên Trì: Business Coaching là gì? Giúp gì cho doanh nghiệp?

default-thumb-voh-radio-podcast
22:50

TS. Dương Văn Thịnh: "Sáng tạo trong công nghệ là điểm sáng doanh nhân"

default-thumb-voh-radio-podcast
20:34

TS. Dương Văn Thịnh: Giải đáp về “Smart City"