An Nhiên
An Nhiên

An Nhiên 

0 (0)
Biên tập viên
Email

Cơ quan công tác

Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM

    Ngay sau khi vừa tốt nghiệp, vào làm việc tại Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM vào tháng 8 cùng năm với vai trò là biên tập viên, phụ trách việc biên dịch và đọc chương trình phát thanh tiếng Bắc Kinh trên làn sóng phát thanh của Đài.

    Quá trình học tập

    Tốt nghiệp khoa Trung văn trường Đại học Sư phạm TPHCM vào năm 1994.

    Quá trình làm việc

    Từ 1994 đến nay: Biên tập viên chương trình phát thanh tiếng Bắc Kinh