Đào Thành
Đào Thành

Đào Thành 

0 (0)
Host Radio
FacebookEmail

Cơ quan công tác

Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

    Xuất thân từ trường Đại học Tài chính - Marketing. MC Đào Thành đã bén duyên với nghề dẫn chương trình. Hiện tại, Đào Thành là Host Radio trên làn sóng VOH - Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

    Quá trình học tập

    • 2020 - nay: Trường Đại học Tài chính - Marketing

    Quá trình làm việc

    • 2022 - nay: Biên tập viên, Radio Host - VOH