Diệu Minh
Diệu Minh

Diệu Minh 

0 (0)
MC, Biên Tập Viên
Facebook

Học hàm, Học vị

Cử nhân

Chuyên ngành

Nghệ Thuật, Báo Chí

Cơ quan công tác

Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM
    Đang cập nhật thông tin