Dương Quốc Anh
Dương Quốc Anh

Dương Quốc Anh 

0 (0)
Ngôn Ngữ học

Cơ quan công tác

Cộng tác viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

    Tôi là một người vui vẻ và thân thiện, thích các hoạt động và công việc liên quan đến giao tiếp và sáng tạo con chữ.