Hoàng Dũng
Hoàng Dũng

Hoàng Dũng 

0 (0)
Biên tập viên, Host Radio

Cơ quan công tác

Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

    Anh là một biên tập viên của kênh FM 99.9MHz- VOH phụ trách các chương trình : Sài Gòn Buổi Sáng, Thành Phố Lên Đèn - City Lights, Hòa Sóng cùng VOH, Hòa Sóng - kết nối Đông Nam Bộ, Dọc đường Di sản và Sức trẻ Thanh niên TP Anh hùng,...