Hồng Duyên
Hồng Duyên

Hồng Duyên 

0 (0)
Email

Học hàm, Học vị

Cử nhân

Chuyên ngành

Ngôn ngữ Anh

Cơ quan công tác

Cộng tác viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

    Biên tập viên chuyên mục Giải trí