Hồng Nhung
Hồng Nhung

Hồng Nhung 

0 (0)
Biên tập viên

Học hàm, Học vị

Cử nhân

Chuyên ngành

Truyền thông

Cơ quan công tác

Đài tiếng nói nhân dân TPHCM

    Biên tập viên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH)
    Biên tập viên phụ trách theo dõi, đưa tin, bài các lĩnh vực thời sự, pháp luật và thị trường.