Hữu Nghị
Hữu Nghị

Hữu Nghị 

0 (0)
Phóng viên, Host radio, Biên tập viên

Cơ quan công tác

VOH Giao thông FM 95.6Mhz

    Quá trình làm việc

    • Năm 2009 - nay: Phóng viên, BTV phụ trách mảng Du lịch - Kênh Giao thông đô thị FM95.6Mhz (VOH)